English

Användarkonto vid Uppsala universitet

Aktivera ditt användarkonto

Ny student?

Som nyantagen student kan du tidigast ett par dagar efter att du fått ditt slutgiltiga antagningsbesked aktivera ditt studentkonto. Med studentkontot kan du därefter göra din registrering i Studentportalen.

Reserv som blivit erbjuden plats, efterantagen eller antagen med villkor?

Ta kontakt med institutionen som ger kursen för att få hjälp att registrera dig. Därefter kan du aktivera ditt studentkonto.

Logga in för att aktivera konto eller sätta nytt lösenord A

För att logga in klicka på den tjänst du vill logga in med. Har du fått en engångskod välj engångskod!

Vill du veta mer om de olika inloggningsalternativen? Klicka på den blå infosymbolen för respektive inloggningssätt.

  • Antagning.se   Antagning.se  
  • eduID.se   eduID.se  
  • Engångskod   Engångskod  
  • Gemensam webbinloggning   Gemensam webbinloggning  

Vill du veta mer om de olika inloggningssätten? Klicka på den blå infosymbolen för respektive sätt att öppna ett informationsfönster.