Tillgänglighetsredogörelse

Uppsala universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur kontohanteringsfunktionen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är helt/delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1

Brister på konto.weblogin.uu.se/

  • Inloggningssidan med engångskod är fortfarande av äldre design men kommer att uppdateras under tidig höst.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 september 2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från kontohanteringsfunktionen på något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du meddela oss. Då detta är nytt förfarande är svarstiden ännu inte fastställd men vi försöker svara så fort vi kan.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan vända dig till dem om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av konto.weblogin.uu.se och den senaste bedömningen gjordes den 9 september 2019. Till detta har vi använt olika verktyg så som siteimprove, Wave, Accessibility insights. Webbplatsen publicerades för mer än två år sedan men uppdaterades 3 december 2019.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Redogörelsen uppdaterades den 7 juli 2021