Login in with onetime passcode

On the paper with your onetime passcode there is information above the passcode about what username you shall use to login.

Logga in med ditt personnummer i första hand. Om du inte har ett svenskt personnummer, använder du den e-postadress som du angav när du fick engångskoden.
För funktionskonton eller externkonton används användarkontots användarnamn.

Kort information på svenska

I rutan "Username" fyller du i personnummer, användarnamn eller epostadress beroende på vilka instruktioner som anges i engångskodsbrevet. Engångskoden som medföljer brevet matar du in i rutan "Onetime passcode". Fortsätt sedan genom att trycka på "LOGIN".